Bild från Piteås Näringslivsdag och Näringslivsgala 2012

Arrangörer

Partners

Guld 2023

Silver 2023

Brons 2023

Media 2023