Priser & kriterier

Så här går processen till…

På årets Piteå Business Awards kommer det att delas ut totalt sju olika priser. Bakom varje pris står en samarbetspartner eller en arrangör som utses av arrangörsgruppen. Vinnarna koras av de olika jurygrupperna där arrangörsgruppen har valt en juryordförande för varje pris. Samtliga företag i Piteå näringsliv kan bli nominerade och vinnare om de överensstämmer med de uppsatta kriterierna.

2016 påbörjade vi ett samarbeta med Carola Lundgren, Revisionären. I sin roll som en yrkesrevisor bidrar hon till att bibehålla och höja statusen på de pris som delas ut på Piteå Business Awards. Carolas granskningsarbetet omfattar bland annat titta på:

– Hur processen har varit när man har utsett styrgrupp och jurygrupper.
– Hur nomineringsprocessen har sett ut.
– Hur juryarbetet konkret har gått till.

 

Gemensamma kriterier för alla priser

• Företaget/organisationen ska ha huvudkontor eller en betydande del av sin verksamhet i Piteå.
• Företaget/organisationen ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid och inte vara dömd i domstol.

 

Årets UF-ambassadör

Priset delas ut av UF Norrbotten och Sparbanken Nord och juryordförande är Annika Sandberg, Sparbanken Nord.

Vi vill med priset Årets UF-ambassadör lyfta fram en person som arbetar i vår anda: För att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet.

Kriterier:

• Personen ska jobba utifrån Ung Företagsamhets värderingar och vara verksam i Piteå.
• Denna person kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (en alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet.
• Personen ska i närtid ha utfört en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

Jury:

Josefin Lundqvist, Sparbanken Nord
Carolina Heimdahl, UF
Annika Sandberg, Sparbanken Nord 

 

Årets Besöksanledning i Piteå

Priset delas ut av Piteå Business Awards och juryordförande är Erika Mattson, Sparbanken Nord.

Kriterier:

• Priset bör gå till företag, förening eller organisation som stärkt Piteås besöksnäring genom att visa på kreativitet, engagemang och framåtanda.
• Besöksanledningen ska ha gett en ekonomisk vinning samt lockat besökare lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt under kalenderåret 2021.

Jury:

Erika Mattson, Sparbanken Nord
Anders Ådemo, PiteEnergi
Maria Fäldt, Maria Fäldt Fotograf och Formgivare
Sara Holm, Fem Kvadrat

 

Årets Startup

Priset delas ut av Arctic Business och juryordförande är Göran Carlson.

Kriterier:

• Ett bolag som är i en tidig fas i sin utveckling.
• Bolaget ska ha en affärsidé som har potential att nå marknader långt utanför Piteås gränser.
• Ägarna har visat att de har en ambition att få bolaget att växa

Jury:

Göran Carlson – Arctic Business
Niklas Berg – Tailorbird
Ingela Lindström – Partner Invest

 

Årets Hållbarhetspris

Priset delas ut av SunPine och juryordförande är Lina Hörnemalm.

Kriterier:

• Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
• Är ett inspirerande föredöme inom hållbarhet med sikte mot framtiden.
• Gör något konkret som bidrar till en bättre värld, lokalt eller globalt.

Jury:

Lina Hörnemalm (juryordförande) tillsammans med alla anställda på SunPine.

 

Årets Arbetsgivarvarumärke

Priset delas ut av Piteå Tidningen och Norr Media, juryordförande är Sebastian Sandsten, Piteå Tidningen.

Kriterier:

• Företaget har sitt säte i Piteå kommun
• Företaget ska kunna lyfta medarbetarnas betydelse för verksamhetens framgång
• Arbetar aktivt med kompetensförsörjning och social hållbarhet

Om priset:

För företag är arbetsgivarvarumärket viktigt då det har en stark koppling till affären där rätt människor med rätt kompetens och engagemang är direkt avgörande för en organisations framgång.

Syfte:

Påvisa den goda kraften av långsiktiga satsningar på arbetsgivarvarumärket och resultaten det ger.

Årets arbetsgivarvarumärke vill lyfta fram arbetsgivare som framgångsrikt och hållbart bygger ett varumärke som attraherar samt behåller rätt kompetens och där medarbetarna är ambassadörer för sin arbetsplats.

Förslag på motiveringar som bör besvaras vid nomineringsansökan: 

Beskriv hur företaget uppmuntrar, involverar och utvecklar sina medarbetare.
Beskriv vad företaget har uppnått för resultat som direkt går att koppla till deras arbete med arbetsgivarvarumärket (employer branding).

Jury:

Malin Hollström, VD Tailorbird
Daniel Fåhraeus, VD Piteå Kommunföretag
Niclas Wikström, Co-founder och Strategy Director Oh My
Sebastian Sandsten, Ekonomi- och platschef Norr Media
Johanna Blylod, Affärsutvecklare Norr Media

 

Årets Varumärke

Priset delas ut av Creative North och juryordförande är Niclas Wikström, Oh My.

Kriterier:

• Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt för att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
• Varumärket ska haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd, samt bidragit med betydande roll till företagets/organisationens resultat.
• Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.

Jury: 

Anna Mård Oh My (ordf)
Andreas Morén, In the Cold
Anders Hallberg, Tromb
Elin Emanuelsson, More Digital Studios

 

Årets Företagare

Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist.

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Kriterier:

Ledare & Förebild
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel; 

  1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
  2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
  3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
  4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation 
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom; 

  1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
  2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt 
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Jury:

Jan-Eric Sandberg: Ordf. företagarna Piteå, Ordf. Tillväxtrådet Industri & Energi. Projektledare InnovationPite
Anders Lundkvist: Styrelseledamot i ett antal företag och kommunala bolag, f.d., kommunalråd
Li Skarin: Delägare MassaMedia AB, Projektledare InnovationPite
Cecilia Lindström: Järnspisen AB, projektledare Piteå Presentkort och Handelsutveckling Piteå
Johan Johansson: Sparbanken Nord
Niklas Jonsson: VD Norrlandsfonden, f.d. elitskidåkare

Arrangörer

Partners

Guld 2022

Silver 2022

Brons 2022

Kommunikations-
partner 2022

Media & visuellt2022