Nomineringskriterier

Så här går processen till…

På årets Piteå Business Awards kommer det att delas ut totalt sju olika priser. Bakom varje pris står en samarbetspartner eller en arrangör som utses av arrangörsgruppen. Vinnarna koras av de olika jurygrupperna där arrangörsgruppen har valt en juryordförande för varje pris. Samtliga företag i Piteå näringsliv kan bli nominerade och vinnare om de överensstämmer med de uppsatta kriterierna.

 

2016 påbörjade vi ett samarbeta med Carola Lundgren, Revisionären. I sin roll som en yrkesrevisor bidrar hon till att bibehålla och höja statusen på de pris som delas ut på Piteå Business Awards. Carolas granskningsarbetet omfattar bland annat titta på:

– Hur processen har varit när man har utsett styrgrupp och jurygrupper.

– Hur nomineringsprocessen har sett ut.

– Hur juryarbetet konkret har gått till.

 

Gemensamma kriterier för alla priser

• Företaget/organisationen ska ha huvudkontor eller en betydande del av sin verksamhet i Piteå.
• Företaget/organisationen ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid och inte vara dömd i domstol.

 

Årets UF-ambassadör
Priset delas ut av UF Norrbotten och Sparbanken Nord och juryordförande är Annika Sandberg, Sparbanken Nord

Vi vill med priset Årets UF-ambassadör lyfta fram en person som arbetar i vår anda: För att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet.

Kriterier
• Personen ska jobba tillsammans med Ung Företagsamhet på något sätt och vara verksam i Piteå.
• Denna person kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (en alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet.
• Personen ska i närtid ha utför en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

 

Årets Besöksanledning i Piteå
Priset delas ut av Piteå Business Awards och juryordförande är Erika Mattson, Sparbanken Nord.

Kriterier
• Priset kan gå till företag, förening eller organisation som har utvecklat en ny eller befintlig besöksanledning inom Piteås besöksnäring och som bidrar till att göra Piteå till ett attraktivt besöksmål.
• Besöksanledningen bör vara ett ekonomiskt erbjudande (produkt, paket, event, kommersiellt erbjudande m.m.) inom besöksnäringen (bo-äta-göra-resa-köpa) och som funnits tillgänglig under föregående kalenderår 2018.

 

Årets Start Up
Priset delas ut av Arctic Business och juryordförande är Göran Carlson.

Kriterier
• Ett företag med en idé som kan växa och konkurrera internationellt.

 

Årets Hållbarhetspris
Priset delas ut av SunPine och juryordförande är Lina Hörnemalm.

Kriterier
• Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
• Är ett inspirerande föredöme inom hållbarhet, visar vägen.
• Gör något konkret som bidrar till en bättre värld, lokalt eller globalt.

 

Årets Småföretagare

Priset delas ut av Piteå Tidningen och Norr Media, juryordförande är Sebastian Sandsten, Piteå Tidningen.

Kriterier
• Är ett företag som sysselsätter max 10 helårsarbetande.
• Har ett bra ledarskap som skapat nöjda kunder och medarbetare.
• Visar kreativitet och företagsamhet utöver det vanliga.

 

Årets Varumärke
Priset delas ut av Creative North och juryordförande är Niclas Wikström, Oh My

Kriterier
• Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt för att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
• Varumärket ska haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd, samt bidragit med betydande roll till företagets/organisationens resultat.
• Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.

 

Årets Företagare
Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist, Piteå Kommun.

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Kriterier
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
Ledare & Förebild
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
Kreativitet & Innovation
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.
Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.
Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.
Möjligheter som vinnare
Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Arrangörer

Partners

Guld 2020

Silver 2020

Brons 2020

Kommunikations-
partner 2020

Media 2020