Nomineringskriterier

Så här går processen till…

På årets gala kommer det att delas ut totalt sju olika priser. Bakom varje pris står en samarbetspartner eller en arrangör som utses av arrangörsgruppen. Vinnarna koras av de olika jurygrupperna där arrangörsgruppen har valt en juryordförande för varje pris. Samtliga företag i Piteå näringsliv kan bli nominerade och vinnare om de överensstämmer med de uppsatta kriterierna.

 

2016 påbörjade vi ett samarbeta med Carola Lundgren, Revisionären. I sin roll som en yrkesrevisor bidrar hon till att bibehålla och höja statusen på de pris som delas ut på Piteå Business Awards. Carolas granskningsarbetet omfattar bland annat titta på:

– Hur processen har varit när man har utsett styrgrupp och jurygrupper.

– Hur nomineringsprocessen har sett ut.

– Hur juryarbetet konkret har gått till.

 

Gemensamma kriterier för alla priser

• Företaget/organisationen ska ha huvudkontor eller en betydande del av sin verksamhet i Piteå.
• Företaget/organisationen ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid och inte vara dömd i domstol.

 

Årets UF-ambassadör
Priset delas ut av UF Norrbotten och Sparbanken Nord och juryordförande är Annika Sandberg.

Juryn vill med priset Årets UF-ambassadör lyfta fram en person som arbetar i vår anda: För att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet.

Kriterier
• Personen ska jobba tillsammans med Ung Företagsamhet på något sätt och vara verksam i Piteå.
• Denna person kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (en alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet.
• Personen ska i närtid ha utför en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

 

Årets Besöksanledning i Piteå
Priset delas ut av Visit Piteå. Juryordförande är Hansi Gelter.

Kriterier
• Priset kan gå till företag, förening eller organisation som har utvecklat en ny eller befintlig besöksanledning inom Piteås besöksnäring och som bidrar till att göra Piteå till ett attraktivt besöksmål.
• Besöksanledningen bör vara ett ekonomiskt erbjudande (produkt, paket, event, kommersiellt erbjudande m.m.) inom besöksnäringen (bo-äta-göra-resa-köpa) och som funnits tillgänglig under föregående kalenderår 2018.

 

Årets Start Up
Priset delas ut av Arctic Business Incubator, ABI och juryordförande är Göran Carlson ABI.

Kriterier
• Ett företag med en idé som kan växa och konkurrera internationellt.

 

Årets Hållbarhetspris
Priset delas ut av SunPine och juryordförande Magnus Edin, vd SunPine.

Kriterier
• Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
• Är ett inspirerande föredöme inom hållbarhet, visar vägen.
• Gör något konkret som bidrar till en bättre värld, lokalt eller globalt.

 

Årets Småföretagare
Priset delas ut av Piteå Tidningen och juryordförande är Sebastian Sandsten, vd Piteå Tidningen.

Kriterier
• Är ett företag som sysselsätter max 10 helårsarbetande.
• Har ett bra ledarskap som skapat nöjda kunder och medarbetare.
• Visar kreativitet och företagsamhet utöver det vanliga.

 

Årets Varumärke
Priset delades ut av Helikopter Brand Design och juryordförande är Mats Långström.

Kriterier
• Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt för att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
• Varumärket ska haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd, samt bidragit med betydande roll till företagets/organisationens resultat.
• Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.

 

Årets Företagare
Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist.

Kriterier
• Innehar ett majoritetsägande av företaget.
• Har ett bra ledarskap och är en god förebild och ambassadör för andra företagare.
• Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
• Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Arrangörer

Partners

Guld 2019

Silver 2019

Brons 2019

Design 2019

Media 2019

Visuell 2019