Årets Möjliggörare

ICA Kvantum Piteå
Med en ambition om att vara en mötesplats som ska kännas som en andra familj, både för kunder och medarbetare, strävar man efter att bland personalen återspegla den olikhet som finns bland kunder. Alla ska vara lika välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet eller religion. På Ica Kvantum är olikheter det normala, de pratar inte om det som skiljer sig åt utan hittar det som förenar.

Föreningsservice Piteå
Föreningsservice vision är att verka för ett välkomnade, välmående och hållbart samhälle med god värdegrund. Med socialt företagande skapas mänskliga möten, knutpunkter och upplevelser för alla människor. Inställningen att alla med rätt anpassning kan bidra med något och att alla människor är lika mycket värda har de skapat en arbetsplats där man ser möjligheter istället för begränsningar.

Miljörivning i Norr AB
Miljörivning i norr ser medarbetarnas olikheter som superförmågor, med rätt uppgift och rätt instruktioner ger varje medarbetare 100% av sin förmåga. Alla får vara som de är och tillsammans med varandras olika förmågor blir de starkare. Personalen har tillsammans satt företagets värdegrund som genomsyras av ordet ”hjälpa”. De hjälper inte bara kunder, utan även varandra.

 

Priset delas ut av Wibax och juryordförande är Annica Pettersson, Wibax.

Kriterier:

• Verksamheten ska genomsyras av god kemi på arbetsplatsen genom att främja nytänkande och aktivt arbeta med insatser som leder till inkludering och icke diskriminering.
• Verksamheten ska vara en möjliggörare inom mångfald med en ökad kompetensförsörjning som resultat
• Verksamheten ska fungera som inspiratör och uppmuntra fler inom Piteås näringsliv att sträva efter ”Ett Piteå för alla”.

Jury:

Annica Pettersson – juryordförande, Wibax
Emma Nyström, Wibax
Hannah Degerman, Inflyttaservice
Fredrik Blom, Inflyttaservice

 

Arrangörer

Partners

Guld 2023

Silver 2023

Brons 2023

Media 2023