Årets Hållbarhetspris

Priset delas ut av SunPine, David Öquist och juryordförande är Lina Hörnemalm.

De nominerade är:

Local Hero Piteå
Lisa Hellmér och My Bergström startade initiativet Local Hero i Piteå för att hjälpa företag i coronakrisen. Det blev en succé och initiativet har spridit sig. Local hero finns nu på 30 platser runt om i Sverige. Sällan har väl “Att handla lokalt” varit mer hållbart än nu. Local Hero hjälper företagare att nå ut till sina kunder genom marknadsföring på gemensam plattform i sociala medier (facebook) och de har skapat en hemsida där restauranger kan erbjuda hemleverans av sina godsaker. Alla får vara med för i dessa svåra tider måste även konkurrenter samarbeta för att överleva.

Böle Garveri & Sandlund/Hossain (samma ägare Anders Sandlund)
Böle Garveri grundades 1899, och är den sista stående gran bark garveriet i världen. Fokus är på att skapa hållbara produkter med en naturlig process och genererar nästan inga utsläpp till luft eller vatten. Sandlund/Hossain drivs med en vision om att visa att det är lönsamt att ta ansvar, på en plats där det behövs allra mest.  Tillverkningen sker med stor kunskap och tradition av produkter som ska hålla länge och med stor stolthet och omsorg om människorna vi jobbar med och planeten vi bor på.

Wibax Biofuels
För deras jobb med att utveckla biooljedrivna asfaltverk i Sverige med stor framgång. Biooljan är optimerad för det nordiska klimatet och med avsevärt lägre miljöpåverkan och kostnad än fossila alternativ. Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd. Wibax bioolja framställs ur rest- och biprodukter från bland annat livsmedelsindustri oleokemisk industri och biodieseltillverkning. Eftersom restprodukter tas tillvara ger användning av bioolja även positiva effekter på resurshushållningen.

Kriterier
• Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
• Är ett inspirerande föredöme inom hållbarhet, visar vägen.
• Gör något konkret som bidrar till en bättre värld, lokalt eller globalt.

Jurygruppen består av:
Juryordförande: Lina Hörnemalm, Kommunikationsansvarig
Utdelare: David Öquist, VD SunPine
Jury: Maria Edström, Joakim Larsson, Siv Edholm, David Öquist och Lina Hörnemalm (samtliga SunPine)

Arrangörer

Partners

Guld 2020

Silver 2020

Brons 2020

Kommunikations-
partner 2020

Media 2020