Årets Företagare

Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist, Piteå Kommun.

De nominerade är:

Markus Levander, Böle potatis
I tre generationer har Böle potatis omsorgsfullt odlat potatis och fött upp ungnöt. Gården har investerat i en ombyggnation av befintlig ladugård till en modern köttproduktion med automatisk utfodring. Dessutom har Böle potatis investerat i en optisk potatissorterare som via digital teknik sorterar ut storlek och kvalitet. På så sätt har de utvecklat och skapat nya möjligheter inom sin bransch.

Folke Stenvall, Stenvalls Trä
Familjeföretag Stenvalls Trä vågar gå sina egna vägar och prova det nya. Dom har en vision att förädla hela stocken, och målsättning är att producera fler färdiga produkter. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos Stenvalls Trä präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Stenvalls Trä har engagerat sig i den lokala utvecklingen i Sikfors på exemplariskt sätt.

Anders Hallberg och Tobias Mård, Tromb
Duon Anders Hallberg och Tobias Mård hittar ständigt nya vägar för Tromb, bolaget ökar sin tillväxtkurva och antalet anställda år efter år. Det är sannerligen ett tecken på gott ledarskap och bra förebilder. Det märks att de på Tromb brinner för ny teknik, innovation, kreativitet och affärsutmaningar. Deras erbjudande skapar värde för sina kunder och på så sätt har de bidragit till att utveckla sin egen bransch.

Jurygruppen består av:
Greta Wimander, Piteå Science Park
Fredrik Nilsson, PDOL
Maria Lundberg, Trixie
Johan Johansson, Sparbanken Nord
Niklas Jonsson, Norrlandsfonden
Anders Lundkvist, Piteå kommun (ordf)

 

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Kriterier
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
Ledare & Förebild
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
Kreativitet & Innovation
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.
Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.
Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.
Möjligheter som vinnare
Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Arrangörer

Partners

Guld 2020

Silver 2020

Brons 2020

Kommunikations-
partner 2020

Media 2020